Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rakvere linna 2018. aasta eelarve

Rakvere linna 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2018, 5

  Rakvere linna 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 17.01.2018 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 a. määruse nr 21 „Rakvere linna põhimäärus“ § 27 lõike 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Rakvere linna 2018. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Kinnitada põhitegevuse tulud kogumahus 18 187 600 eurot.

  § 3.  Kinnitada põhitegevuse kulud kogumahus 17 369 254 eurot.

  § 4.  Kinnitada investeerimistegevus summas 900 000 eurot.

  § 5.  Kinnitada finantseerimistegevus summas 487 370 eurot.

  § 6.  Kinnitada likviidsete varade muutus (vähenemine) 569 024 eurot.

  § 7.  Lubada Rakvere linnavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu kuni 1 000 000 eurot 2018. aasta jooksvate kulude katteks.

  § 8.  Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018.a.

  Mihkel Juhkami
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Rakvere linna 2018. aasta eelarve