HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kastre valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2021, 10

Kastre valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Vastu võetud 14.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5 ja 7 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kinnitatakse 2021. eelarveaastaks Kastre valla kooli- ja lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused ühe lapse kohta (eurot kuus).

§ 2.   Lasteaiakoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

  (1) Kinnitada Sillaotsa Kooli lasteaiakoha (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe lapse kohta 422 (nelisada kakskümmend kaks) eurot kuus.

  (2) Kinnitada Võnnu Lasteaed Värvuke lasteaiakoha (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe lapse kohta 416 (nelisada kuusteist) eurot kuus.

  (3) Kinnitada Melliste Algkool-Lasteaias lasteaiakoha (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe lapse kohta 412 (nelisada kaksteist) eurot kuus.

§ 3.   Koolikoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine

  (1) Kinnitada Sillaotsa Kooli õppekoha tegevuskulu (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe õpilase kohta 181 (ükssada kaheksakümmend üks) eurot kuus.

  (2) Kinnitada Võnnu Keskkooli õppekoha tegevuskulu (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe õpilase kohta 233 (kakssada kolmkümmend kolm) eurot kuus.

  (3) Kinnitada Melliste Algkool-Lasteaias õppekoha tegevuskulu (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks 2021. eelarveaastal ühe õpilase kohta 375 (kolmsada seitsekümmend viis) eurot kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kastre Vallavalitsus tasub teistele omavalitsustele munitsipaalkoolide õppekoha eest vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmääradele.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2021.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Lomp
vallavanem

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json