Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 1

Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" § 1 lõiget 1 täiendatakse järgmise punktiga:
„23) kinnisasja omandamise kitsendamise seadus § 7 lõige 1 ja lõige 2“.

  (2) Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" § 1 lõiget 2 muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks punktid 2, 8, 9 ja 10.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json