Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 "Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 5

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 "Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 "Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" § 15 ja § 16 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:


§ 15. Ametiasutuse struktuuri põhialused
Ametiasutuse ülesannete täitmiseks on ametiasutuses valdkondlikke ülesandeid täitvad osakonnad ja volikogu otsusel vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu.

§ 16. Ametiasutuse osakonnad
(1) Ametiasutuses on neli osakonda:
1) hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond;
2) majandusosakond;
3) rahandusosakond;
4) vallakantselei.

(2) Teeninduskeskuse ametnikud ja teenistujad kuuluvad ametiasutuse osakondade koosseisu.

(3) Vallavalitsuse struktuuriüksuste ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse struktuuriüksuste põhimäärustes. Struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab vallavalitsus korraldusega."

§ 2.   Rakendussäte

  (1) Määrust rakendatakse 15.jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json