Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 "Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.01.2022, 6

Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 "Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 "Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" lisas toodud tabel „Lääneranna Vallavalitsuse teenistujate põhipalga palgavahemikud“ muudetakse ja asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna Vallavalitsuse teenistujate põhipalga palgavahemikud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json