Teksti suurus:

Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77„Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2014, 5

Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77„Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ muutmine

Vastu võetud 04.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Muuta Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määrust nr 77 "Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine" järgmiselt:
1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Laeva Põhikooli, Laeva Lasteaia, Laeva Kultuurimaja, Laeva valla Avatud Noortekeskuse ja Laeva Rahvaraamatukogu (edaspidi allasutus) töötajate ja juhtide töötasustamise alused ja töötasu määrad.“
2) „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud“ kehtestatakse uues redaktsioonis (käesoleva määruse lisa 1).

§ 2.   Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr 77 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamine“ lisa 1 „Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2014. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Põdersoo
Vallavolikogu esimees

Lisa Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasuvahemikud

/otsingu_soovitused.json