Teksti suurus:

Sindi linna 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2014, 8

Sindi linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 13.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Sindi linna 2014. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Sindi linna 2014. aasta eelarve vastavalt lisale

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud kogumahus 3 568 143 eurot, põhitegevuse kulud kogumahus 3 329 132 eurot, põhitegevuse tulem 239 011 eurot, investeerimistegevus 510 418 eurot, finantseerimistegevus summas 8 558 eurot ning likviidsete varade muutus summas 279 965 eurot.

§ 2.   Volituste andmine linnavalitsusele


Linnavalitsusel on õigus teha klassifikaatori muudatustest tulenevaid täpsustusi.

§ 3.   Jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json