Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2014. a eelarve vastuvõtmine

Raasiku valla 2014. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2014, 24

  Raasiku valla 2014. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 11.02.2014 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 7 – 11, § 21, § 23 lg 3, Raasiku valla põhimääruse § 38 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2014. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 4 468 923 € (neli miljonit nelisada kuuskümmend kaheksa tuhat üheksasada kakskümmend kolm eurot) vastavalt lisale.

  § 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2014. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas -4 225 078 € (miinus neli miljonit kakssada kakskümmend viis tuhat seitsekümmend kaheksa eurot) vastavalt lisale.

  § 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2014. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -431 364 € (miinus nelisada kolmkümmend üks tuhat kolmsada kuuskümmend neli eurot) vastavalt lisale.

  § 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2014. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas -31 191 € (miinus kolmkümmend üks tuhat ükssada üheksakümmend üks eurot) vastavalt lisale.

  § 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2014. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas -218 710 € (miinus kakssada kaheksateist tuhat seitsesada kümme eurot) vastavalt lisale.

  § 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Põhitegevuse tulude eelarveosa

  Lisa 2 Põhitegevuse kulude eelarveosa

  Lisa 3 Investeerimistegevuse eelarveosa

  Lisa 4 Finantseerimistegevuse eelarveosa

  Lisa 5 Likviidsete varade muutuse eelarveosa

  /otsingu_soovitused.json