HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sillamäe üldhariduskoolide arengukavade kinnitamine

Sillamäe üldhariduskoolide arengukavade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2015, 7

  Sillamäe üldhariduskoolide arengukavade kinnitamine

  Vastu võetud 05.02.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 lõike 2, Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 493 lõike 7 ja Sillamäe Linnavolikogu 26. aprilli 2011. a määruse nr 57 „Sillamäe linna üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Kannuka Kooli arengukava aastateks 2015-2017 (lisatud).

  § 2.   Kinnitada linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Eesti Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 (lisatud).

  Tõnis Kalberg
  linnapea

  Andrei Ionov
  linnasekretär

  Lisa 1 Sillamäe Kannuka Kooli arengukava aastateks 2015-2017

  Lisa 2 Sillamäe Eesti Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json