Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2016. aasta eelarvete kinnitamine

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 47

Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2016. aasta eelarvete kinnitamine

Vastu võetud 15.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2016. aasta eelarved

  Kinnitada Karksi Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2016. aasta eelarved vastavalt lisadele 1-14.

§ 2.   Karksi Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning muude tegevuskulude 2016. aasta eelarved

  (1) Käesolevat määrus rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taimo Tugi
Vallavanem

Inge Dobrus
Vallasekretär

Lisa 1 Karksi Vallavalitsuse 2016. aasta eelarve

Lisa 2 Karksi Vallahoolduse 2016. aasta eelarve

Lisa 3 Karksi-Nuia Spordikooli 2016. aasta eelarve

Lisa 4 Karksi-Nuia Muusikakooli 2016. aasta eelarve

Lisa 5 Karksi-Nuia Noortekeskuse 2016. aasta eelarve

Lisa 6 Karksi-Nuia Raamatukogu 2016. aasta eelarve

Lisa 7 Karksi Valla Kultuurikeskuse 2016. aasta eelarve

Lisa 8 Karksi Külamaja 2016. aasta eelarve

Lisa 9 Lilli Külamaja 2016. aasta eelarve

Lisa 10 Tuhalaane Külamaja 2016. aasta eelarve

Lisa 11 Karksi-Nuia Lasteaia 2016. aasta eelarve

Lisa 12 August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi 2016. aasta eelarve

Lisa 13 Polli Hooldekodu 2016. aasta eelarve

Lisa 14 Karksi Vallavalitsuse 2016. aasta eelarve muud tegevusalad

/otsingu_soovitused.json