Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vändra valla 2016. aasta eelarve

Vändra valla 2016. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 51

  Vändra valla 2016. aasta eelarve

  Vastu võetud 16.02.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 2, § 23 lõike 2, Vändra Vallavolikogu 21.02.2012.a. määruse nr.5 "Vändra valla eelarvekorralduse kord" § 9 lg 7 alusel.

  § 1.  Vändra valla 2016.aasta eelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisale, mille osade summad on järgmised:
  1) põhitegevuse tulud 2 803 904 eurot;
  2)põhitegevuse kulud 2 600 597 eurot;
  3)investeerimistegevus -258 210 eurot;
  4)finantseerimistegevus -20 985 eurot;
  5)likviidsete varade muutus -75 888 eurot.

  Tarmo Lehiste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vändra valla 2016.aasta eelarve