Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2016, 59

Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele

Vastu võetud 17.02.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

 (1) Delegeerida lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste ja ülesannete lahendamine Vara Vallavalitsusele.

 (2) Vara Vallavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kes täidavad § 1 lõikes 1 sätestatud ülesandeid.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees