Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse määruse 26.02.2018 nr 4 “Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord” muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2022, 3

Viljandi Linnavalitsuse määruse 26.02.2018 nr 4 “Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord” muutmine

Vastu võetud 14.02.2022 nr 3

Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 24.09.2020 määruse nr 82 „Pädevuse delegeerimine“ ja Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele“ alusel:

§ 1.   Muuta määruse § 3 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt: „(5) Vastuvõttu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Koolikohustuslikus eas oleval põhikooli sisseastujal peab olema koolivälise nõustamiskomisjoni soovitus.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json