Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2022. aasta eelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.02.2022, 39

Mulgi valla 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 17.02.2022 nr 2

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2022. aasta eelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2022. aasta eelarve (lisatud):
  1) tulud 12 391 020 (kaksteist miljonit kolmsada üheksakümmend üks tuhat kakskümmend) eurot;
  2) kulud 11 815 359 (üksteist miljonit kaheksasada viisteist tuhat kolmssada viiskümmend üheksa) eurot;
  3) investeerimistegevus 1 773 843 (üks miljon seitsesada seitsekümmend kolm tuhat kaheksasada nelikümmend kolm) eurot;
  4) finantseerimistegevus 713 646 (seitsesada kolmteist tuhat kuussada nelikümmend kuus) eurot;
  5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 195 353 (ükssada üheksakümmend viis tuhat kolmsada viiskümmend kolm) eurot;
  6) raha- ja pangakontode saldode muutus 679 889 (kuussada seitsekümmend üheksa tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

 

Lisa Mulgi valla 2022. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json