Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Are valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Are valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Are Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2013, 65

  Are valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

  Vastu võetud 26.11.2010 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 ja § 8 punktide 1, 2 ja 6 ning Are valla arengukava 2009-2014 alusel.

  § 1.   Asutada Are vallavalitsuse hallatav asutus Are valla Avatud Noortekeskus.

  § 2.   Kinnitada Are valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus vastavalt lisale.

  § 3.   Registreerida Are valla Avatud Noortekeskus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  § 4.   Määrus jõustub 2010. aasta 1. detsembril.

  Leelo Lusik
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa pealkiri

  /otsingu_soovitused.json