Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2020, 2

Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.03.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määrusesse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teenuse pakkujale (va munitsipaalkoolidele) makstava õppekoha maksumuse toetuse suuruse ühe õppuri kohta otsustab iga eelarveaasta alguses vallavalitsus, arvestades hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga ning valla eelarveliste võimalustega.“
  2) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json