HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2020 – 2023 kinnitamine

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2020 – 2023 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2020, 5

Jõhvi Lasteaiad arengukava 2020 – 2023 kinnitamine

Vastu võetud 17.03.2020 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Jõhvi Vallavolikogu 21. juuni 2012 määruse nr 93„ Jõhvi Lasteaiad põhimäärus” § 81 lõike 2 ja Jõhvi Vallavolikogu 14. septembri 2017 määruse nr 126 “Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord” § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi Lasteaiad arengukava 2020 – 2023 (lisatud 31-l lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Max Kaur
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

Lisa Jõhvi Lasteaiad arengukava 2020 – 2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json