Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve

Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2021, 2

  Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve

  Vastu võetud 16.03.2021 nr 115

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ja Märjamaa valla finantsjuhtimise korra § 11 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 1 411 054 eurot (eelarve lisatud).

  § 2.   Lubada kasutada põhikooli õpetajate tööjõukuludeks ettenähtud vahenditest 6053 eurot Märjamaa gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kristal
  volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla 2021.a I lisaeelarvei

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json