HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2024-2027

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2024, 1

Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2024-2027

Vastu võetud 12.03.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Saaremaa Vallavolikogu 25. mai 2023. a määruse nr 11 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2024–2027 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Kuressaare Vanalinna Kooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine Kuressaare Vanalinna Kooli veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  Kuressaare Vanalinna Kool vaatab arengukava eesmärkide täitmise läbi sisehindamise käigus ning vajaduse korral valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  Arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja Saaremaa Vallavalitsuse haridusvaldkonna eest vastutava osakonna teenistuja(te) koostöövestlus.

Liis Lepik
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Aivar Rahno
vallasekretär

Lisa Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2024–2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json