Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2024, 2

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 12.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv


Valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks moodustatakse Saku valla haldusterritooriumil 2 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Saku Vallamajas (aadress Juubelitammede tee 15, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond).

  (2) Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kiisa Vabaajakeskuses (aadress Kurtna tee 8, Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab vajadusel ka asukohas hääletamist.

  (2) Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskonnad nr 1 ja 2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Saku Vallavalitsuse 19. augusti 2021 määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
vallavanem

Siiri Raagmets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json