Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.03.2024, 3

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.03.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus“ § 22 lõike 2, „Euroopa Parlamendi valimise seadus“ § 13 lõike 2, „Rahvahääletuse seadus“ § 17 lõike 2 ja „Riigikogu valimise seadus“ § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Võru linnas moodustatakse neli valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Kesklinna Koolis (Vabaduse tn 12, Võru linn, Võru maakond);

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13, Võru linn, Võru maakond);

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli tn 7, Võru linn, Võru maakond);

  (4) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Võru Lasteaias Sõleke (Olevi tn 29, Võru linn, Võru maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond nr 2 korraldab hääletamist vajadusel ka kinnipidamiskohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 2 hääletamist kinnipidamiskohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavalitsuse 25. augusti 2021 aasta määrus nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine" (RT IV, 27.08.2021, 67) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalvi Kõva
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json