Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu logo ja tema stiilielementide kirjeldus ning kasutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 21

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu logo ja tema stiilielementide kirjeldus ning kasutamise kord
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

Vastu võetud 18.02.2008 nr 5
RT IV, 29.12.2011, 105
jõustumine 22.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2016RT IV, 19.04.2016, 822.04.2016

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus“ § 8 lõike 4 alusel.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Pärnu logo, Pärnu logo sõnamärgist tuletatud lisasümbol ehk täpimärk (edaspidi täpimärk), suvepealinna logo ning sätestatakse nende kasutamise kord.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 2.  Stiiliraamat

 (1) Pärnu Linnavalitsuse stiiliraamat (edaspidi stiiliraamat) on aluseks Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu linna korporatiivse identiteedi kujundamisel ning määrab üldised põhimõtted Pärnu logo ja tema stiilielementide, visuaalse reklaami jmt kasutamiseks.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (2) Stiiliraamatut hoiab Pärnu Linnavalitsuse kantselei.

2. peatükk Pärnu logo 

§ 3.  Pärnu logo kirjeldus

 (1) Pärnu logo on käsitsi kirjutatud “Pärnu”. Pärnu logo kujutis on esitatud määruse lisas 1.

 (2) Pärnu logo on sõnamärk, mis toimib nii märgi kui nimena. Pärnu logo kerged pintslilöögid viitavad kuurortlinna rohketele puhkamis- ja meelelahutusvõimalustele ning kunsti ja süvakultuuri traditsioonidele.

§ 4.  Pärnu logo tüpograafia

 (1) Pärnu logoga seotud sõnumite ning Pärnu visuaalide ainus kirjatüüp on Meta Plus ja selle variatsioonid:
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]
 1) Meta Plus Normal
 2) Meta Plus Book
 3) Meta Plus Medium
 4) Meta Plus Bold
 5) Meta Plus Black
 6) Meta Book Cyrillic – kasutatakse venekeelsete tekstide puhul
 7) Meta Bold Cyrillic – kasutatakse venekeelsete tekstide puhul

 (2) Meta Plus kirjatüübi puudumisel või erijuhtudel võib Meta Plus kirjatüübi asendada kirjatüübiga Arial.

 (3) Meta Plus teksti kirja suurus peaks üldjuhul olema minimaalselt 8 pt suurune ning mitte suurem kui 12 pt.

 (4) Meta Plus teksti kirja reavahena on soovitav kasutada kahekordset tähekõrgust. Reavahe ei tohi olla väiksem kui suurtähe kõrgus.

 (5) Pealkirjad ei tohi olla kirjutatud läbivate suurtähtedega.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (6) Jooniste, viidete ja pildiallkirjade puhul tuleb kasutada vajadusel Meta Plus Bold kirjatüüpi suurusega 6-8 pt.

 (7) Leheküljenumbrite puhul tuleb kasutada Meta Plus Black kirjatüüpi suurusega 8 pt.

§ 5.  Pärnu logo konstrueerimine, kaitsetsoon ja minimaalne suurus

 (1) Pärnu logo proportsioonid on 12:7.

 (2) Pärnu logo tohib olla ümbritseva pinna suhtes ainult täisnurga all.

 (3) Pärnu logo kaitsetsoon (vaba pind logo ümber) on 40% logo tähe kõrgusest.

 (4) Pärnu logo kaitsetsoonis võivad olla logoga seotud sõnumid ja lisasümbolid.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (5) Pärnu logo minimaalseks suuruseks on 3 mm pikkune tähekõrgus.

§ 6.  Pärnu logo värvilahendus

 (1) Pärnu logo põhivärv on sinine (värvikood: Pantone 300c; 100% Cyan; 44% Magenta; R: 25; G: 120; B: 190; Web: 1978be).

 (2) Pärnu logo kasutatakse üldjuhul sinisena valgel taustal (positiiv) või valgena sinisel taustal (negatiiv).

 (3) Pärnu logo sekundaarsed värvid on:
 1) punane (värvikood: Pantone 485c; 100% Magenta; 100% Yellow; 5% Black; R: 193; G: 32; B: 39; Web: c12027)
 2) kollane (värvikood: Pantone 116C; 17% Magenta; 100% Yellow; R: 244; G: 207; B: 48; Web: ffcc33)
 3) must (värvikood: Pantone Process Black; 100% Black; R: 0; G: 0; B: 0; Web: 000000)

 (4) Pärnu logo sekundaarseid värve tohib kasutada erijuhtudel, kui sinist ei ole võimalik kasutada või kui kommunikatsioonivahendi funktsioon nõuab sinisest erinevat värvi.

 (5) Pärnu logo tohib olla ainult täisvärv. Pärnu logo ei tohi olla mitmevärviline ega sisaldada ühtegi värviefekti, sh värviüleminekuid

§ 7.  Pärnu logo värvilahenduse kasutamise variatsioonid

 (1) Sinist logo tohib kasutada taustatoonidel (värvifotodel või värvipindadel), mille CMYK värviprotsentide kogusumma ei ületa 30% (näiteks Cyan 5%, Magenta 5%, Yellow 20% = 30%). Tumedamate taustatoonide puhul, kus CMYK värviprotsentide kogusumma ületab 30%, tuleb kasutada valget logo.

 (2) Mustvalge trüki puhul tohib musta logo kasutada, kui taustatooni CMYK värviprotsent ei ületa 30%, muudel juhtudel tohib kasutada ainult valget logo. Kui sinist või valget logo pole võimalik kasutada, siis kõikide muude värvitaustade puhul tohib kasutada kas ainult musta (kuni 30% taustal) või valget logo (tumedal taustal).

 (3) Ühevärvitrüki puhul tohib kasutada vastavat värvi logo ainult täisvärviga kuni 30% taustal või valgena tumedal taustal.

 (4) Logo ei tohi taustavärvist erineda vähem kui 70%.

3. peatükk Täpimärk 

§ 8.  Täpimärk

  Täpimärk on Pärnu logo lisasümbol, mis kujutab kolme täppi “ä” tähe kohal. Täpimärgi kujutis on esitatud määruse lisas 2.

§ 9.  Täpimärgi tehnilised andmed

 (1) Täpimärk on alati kaks korda kõrgem sellega kaasnevast nimetusest (sõnumist).

 (2) Sõnum asub täpimärgi vasakust servast paremal pool ühe tähekõrguse kaugusel.

 (3) Sõnum asub täpimärgi alumisest servast allpool 2/3 tähekõrguse kaugusel.

 (4) Täpimärgi kaitsetsoon on igast küljest pool täpimärgi kõrgusest.

 (5) Täpimärgi puhul kehtivad samad värvikasutuse reeglid, mis Pärnu logo puhul, vastavalt käesoleva määruse §-dele 6 ja 7. Erandina tohib mitteametlikus kommunikatsioonis kasutada kolme Pärnu vapi põhivärvi – kollast, sinist ja punast sisaldavat täpimärki.

4. peatükk Suvepealinna logo 

§ 10.  Suvepealinna logo

  Suvepealinna logo on Pärnu kui suvepealinna sõnamärk ja visuaalne sümbol. Suvepealinna logo kujutis on esitatud määruse lisas 3.

§ 11.  Suvepealinna logo tehnilised andmed

 (1) Suvepealinna sümbolit tohib kasutada ainult koos sõnaga “suvepealinn”, mille kirjatüüp on MetaPlus Book.

 (2) Suvepealinna logo sõna “suvepealinn” maksimaalne kõrgus moodustab pool Pärnu logo ja suvepealinna sümboli kõrgusest, “suvepealinn” asub Pärnu logo ja sümboli all või paremal pool.

 (3) Suvepealinna sõna ja lisasümbol ilma Pärnu logota joonduvad kesktelje järgi nii vertikaalis kui horisontaalis sümmeetriliselt.

 (4) Suvepealinna sõna ja lisasümboli kaitsetsooni ja värvikasutuse reeglid on samad, mis Pärnu logo puhul, vastavalt käesoleva määruse §-dele 5-7.

5. peatükk Pärnu Hansapäevade logo 
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 12.  Pärnu Hansapäevade logo kirjeldus
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 

§ 13.  Pärnu Hansapäevade logo tüpograafia
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 14.  Pärnu Hansapäevade logo värvilahendus
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

6. peatükk Tunnuslause 
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 15.  Tunnuslause
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 16.  Tunnuslause konstrueerimine, kaitsetsoon ja minimaalne suurus
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 17.  Tunnuslause tüpograafia
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

7. peatükk Pärnu logo ja tema stiilielementide ja suvepealinna logo kasutamine 
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 18.  Pärnu logo kasutusvaldkond

 (1) Pärnu logo kasutatakse Pärnu linna esindavas visuaalses kommunikatsioonis. Pärnu logo saab vajadusel kasutada koos muu sõnumiga ning tiitlite ja lisasümbolitega.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (2) Pärnu logo kasutamine on kohustuslik täielikult või osaliselt Pärnu linna poolt toetatavaid üritusi, projekte jms tutvustavatel reklaamidel ja trükistel, võimalusel ka ürituse toimumise kohal. Pärnu logo ei pea kasutama, kui Pärnu linna poolt vastava ürituse või projekti toetamise tähistamiseks kasutatakse Pärnu vappi.

§ 19.  Suvepealinna logo kasutusvaldkond

  Suvepealinna sõna ja lisasümbolit kasutatakse suvehooajaga seotud visuaalses kommunikatsioonis vajadusel koos Pärnu logoga või logost eraldi.

§ 20.  Pärnu Hansapäevade logo kasutusvaldkond
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 21.  Pärnu logo ja suvepealinna logo kasutamise kord
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (1) Pärnu logo ja suvepealinna logo on vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (2) Keelatud on Pärnu logo ja suvepealinna logo kasutamine tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega seonduvalt.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (3) Pärnu logo ja suvepealinna logo kasutamisel tuleb järgida käesoleva määruse nõudeid.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

 (4) Pärnu logo ja suvepealinna logo kujutist on võimalik alla laadida Pärnu linna veebilehelt, isiku soovil väljastab Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistus talle Pärnu logo ja suvepealinna logo kujutise CD-l.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 22.  Pärnu Hansapäevade logo kasutamise kord ja kasutamisloa taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

§ 23.  Täpimärgi kasutamine

 (1) Täpimärki kasutatakse igapäevases tööalases kommunikatsioonis eraldiseisva kujunduselemendina või koos sõnumiga.

 (2) Täpimärk võimaldab paindlikkust erinevate sõnumite edastamisel ja Pärnu visuaalse identiteedi säilitamisel eriolukordades.

 (3) Täpimärki kasutatakse logost eraldiseisvana Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu visuaalses kommunikatsioonis vastavalt stiiliraamatu reeglitele.

 (4) Sinist täpimärki kasutatakse Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu ametlikus kommunikatsioonis.

 (5) Värvilist täpimärki kasutatakse Pärnu Linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu mitteametlikus kommunikatsioonis.

§ 24.  Keelatud logokasutus

  Pärnu logo ja tema stiilielementide kasutamisel Pärnu linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas määruses sätestatuga on Pärnu Linnavalitsusel õigus nõuda logo kasutajalt Pärnu logo või tema stiilielementide kasutamise lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.
[RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

8. peatükk Lõppsätted 

§ 25.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 26.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 22. veebruaril 2008.

Lisa 1 Logo

Lisa 2 Täpimärgi kujutis

Lisa 3 Suvepealinna logo

Lisa 4
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

Lisa 5
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]

Lisa 6
[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 8 - jõust. 22.04.2016]