Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2017, 14

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Vastu võetud 12.04.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg-te 3 ja 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruses nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.";

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad "riigiportaalis eesti.ee" sõnadega "infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht (edaspidi iseteeninduskeskkond)" ning § 4 lõigetes 3 ja 5, § 5 lõikes 2, § 6 lõigetes 2 ja 3, §-s 8 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõna "riigiportaal" sõnaga "iseteeninduskeskkond" vastavas käändes.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json