Teksti suurus:

Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 9
RT IV, 15.02.2018, 42
jõustumine 18.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 19.04.2018, 122.04.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord sätestab volikogu aseesimehele hüvituse, volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest tasu, volikogu komisjoni liikme ja esimehe töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra. Käesolev kord ei reguleeri volikogu liikmetele teenistuslähetusse saatmisel lähetuskulude hüvitamist.

§ 2.   Volikogu aseesimehele hüvituse maksmine

  Volikogu aseesimehele makstakse hüvitust 300 eurot kuus.
[RT IV, 19.04.2018, 1 - jõust. 22.04.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.]

§ 3.   Volikogu liikme tasu istungil osalemisel

  (1) Volikogu liikmele makstakse tasu istungil osalemise eest 60 eurot.

  (2) Volikogu istungil osalemise eest ei saa tasu volikogu esimees ning volikogu aseesimees.
[RT IV, 19.04.2018, 1 - jõust. 22.04.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.]

§ 4.   Volikogu komisjoni esimehe tasu ja komisjoni liikme tasu koosolekul osalemisel

  (1) Volikogu alatise komisjoni esimehele (esimehe puudumisel aseesimehele) makstakse tasu 140 eurot komisjoni koosoleku läbiviimise eest.

  (11) Volikogu alatise komisjoni koosoleku läbiviimise eest ei maksta tasu volikogu aseesimehele.
[RT IV, 19.04.2018, 1 - jõust. 22.04.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.]

  (2) Volikogu komisjoni liikmele, kes ei ole vallavolikogu liige, makstakse tasu komisjoni koosolekul osalemise eest 20 eurot.

§ 5.   Hüvituse ja tasu maksmise kord

  (1) Tasu saamise aluseks on osavõtt volikogu ja komisjonide tööst.

  (2) Volikogu istungitest ja alatise komisjoni koosolekust osavõtu üle peab arvestust volikogu sekretär, kes esitab vastavad andmed raamatupidamisele hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul volikogu istungi toimumisest alates.

  (3) Volikogu komisjonide liikmetele makstakse tasu välja hiljemalt andmete või protokolli raamatupidamisele laekumise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (4) Volikogu liikmetele makstakse volikogu istungil osalemise tasu välja hiljemalt istungi toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (5) Kehtestatud hüvitistest ja tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

  (6) Muud kulud hüvitatakse vastavalt esitatud kuludokumentidele ja makstakse välja hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks peale volikogu esimehe poolt viseeritud kuludokumentide esitamist raamatupidamisele.

§ 6.   Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

  Isikliku sõiduauto kasutamise kulud seoses vallavolikogu ülesannete täitmisega hüvitatakse volikogu esimehe käskkirjaga 0,30 euro ulatuses läbisõidetud kilomeetri eest. Isikliku sõiduauto kasutamine volikogu ülesannete täitmiseks peab olema eelnevalt kooskõlastatud volikogu esimehega. Hüvitist makstakse avalduse ja sõidupäeviku alusel. Hüvitamisele ei kuulu volikogu istungil ja komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.12.2017.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json