HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Taaramäe Lasteaia arengukava kinnitamine

Taaramäe Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 18

  Taaramäe Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 10.04.2018 nr 11

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3; Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“; Rae Vallavolikogu 19. novembri 2013 otsuse nr 17 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” ja Taaramäe Lasteaia direktori Tuulike Seljamaa taotluse alusel.

  § 1.  Kinnitada Taaramäe Lasteaia arengukava 2018 – 2021 vastavalt Lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Priit Põldmäe
  abivallavanem vallavanema ülesannetes

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1