Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Johann Voldemar Jannseni nimeliseauhinna määramise alused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2018, 21

Johann Voldemar Jannseni nimeliseauhinna määramise alused ja kord

Vastu võetud 16.04.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramise alused ja kord.

  (2) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) annab igal aastal välja Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna (edaspidi auhind), mis on asutatud 1994. aastal Johann Voldemar Jannseni mälestuse jäädvustamiseks. Auhind antakse Pärnu linna haridus- ja kultuuriellu märkimisväärse panuse teinud isikule tema töö väärtustamiseks.

§ 2.   Kandidaatide esitamine

  (1) Ettepanekuid auhinna kandidaatide ülesseadmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.

  (2) Teate kandidaatide esitamise võimaluse kohta avalikustab linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus kohalikus meedias ja Pärnu linna veebilehel.

  (3) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult hiljemalt iga aasta 25. aprilliks linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusele.

  (4) Ettepanekus peab olema märgitud tunnustamiseks esitatava isiku nimi, kontaktandmed ja teenete kirjeldus, mille eest vastavat tunnustust taotletakse ning ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

§ 3.   Hindamine ja auhinna määramine

  (1) Ettepanekute läbivaatamiseks moodustatakse linnavalitsuse korraldusega 7 liikmeline komisjon.

  (2) Linnavalitsus määrab auhinna ja annab selle laureaadile üle hiljemalt 16. mail s.o. Johann Voldemar Jannseni sünniaastapäeval.
Tunnustamise eraldamise otsustab ja auhinna saaja teeb linnavalitsus teatavaks hiljemalt 16. mail s.o Johann Voldemar Jannseni sünniaastapäeval.

  (3) Auhind koosneb Johann Voldemar Jannseni bareljeefiga lauamedalist ja rahalisest preemiast, mis antakse ühele isikule üks kord.

  (4) Auhinna suuruse määrab linnavalitsus linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

  (5) Vastava kandidaadi puudumisel on õigus jätta auhind välja andmata.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json