HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2021, 3

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 13.05.2021 nr 116

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide ning ühe asutusena tegutsevate põhikoolide ja lasteasutuste (edaspidi kool) koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli direktor kooskõlastab kooli töötajate koosseisu ja selle muudatused enne kinnitamist vallavalitsusega.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvest ning tagab, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (3) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu muutmisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Hanila Vallavolikogu 07.03.2013 määrus nr 63 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  2) Koonga Vallavolikogu 19.11.2015 määrus nr 14 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“;
  3) Lääneranna Vallavolikogu 16.05.2019 määrus nr 53 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json