Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2021, 4

Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord

Vastu võetud 13.05.2021 nr 117

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist. Kohanime määramise korraldus võetakse vastu pärast seda, kui teade on avalikustatud ajalehes Lääneranna Teataja. Teates märgitakse ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg ning kontaktandmed, millele ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada.

  (2) Peale kohanime määramist edastatakse kohanime määramise õigusakt 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Hanila Vallavolikogu 09.06.2004 määrus nr 51 „Kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra kehtestamine“;
  2) Koonga Vallavolikogu 23.02.2012 määrus nr 4 „Kohanime määramise korra kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json