Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2021. a 1. lisaeelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Raasiku valla 2021. a 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 19.05.2021, 21

  Raasiku valla 2021. a 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 11.05.2021 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13 – 18, § 21, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Raasiku valla 2021. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2021. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 38 755,00 eurot.

    (2) Suurendada 2021. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid summas 30 000,00 eurot.

    (3) Suunata likviidsetesse vahenditesse 8 755 eurot.

    (4) Lõigetes 1 - 3 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Lisa

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json