Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Harku valla teeregistri asutamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2013, 17

Harku valla teeregistri asutamine

Vastu võetud 22.03.2001 nr 8

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) § 6 lõige 1, Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831) § 11 lõige 4, Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) võttes arvesse Harku Vallavalitsuse ettepanekud ning volikogu ehitus- ja kommunaalkomisjoni seisukohad,


Harku Vallavolikogu
määrab:


1. Asutada Harku valla teeregister.


2. Kinnitada Harku valla teeregistri põhimäärus vastavalt määruse lisale.


3. Määrata registri vastutavaks töötlejaks Harku Vallavalitsus ja volitatud töötlejaks Harku valla kommunaalamet.


4. Harku valla teeregistri asutamise, pidamise, täiendamise ja arendamise kulud kuuluvad katmisele valla kommunaaleelarve vahendite arvelt. Vallavalitsusel teha kindlaks täiendavalt vajalike vahendite summa ning vajadusel esitada taotlus eelarve suurendamiseks.


5. Võtta teadmiseks, et teeregistrit peetakse elektroonselt infotehnoloogilise registrina.

6. Määrus avalikustada Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.


7. Määrus jõustub 01. juunist 2001. a.

Allan Kiil
Volikogu esimees

Lisa Harku valla kohaliku teeregistri pidamise põhimäärus

/otsingu_soovitused.json