Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu määruse kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2013, 31

Reklaamimaksu määruse kehtestamine

Vastu võetud 25.09.2003 nr 20
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.201001.01.2011

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike 1 punktist 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lõikest 3 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lõikest 1, § 5 punktist 5 ja §-st 10

Harku Vallavolikogu
määrab:


1. Kehtestada:
1.1. reklaamimaks Harku valla territooriumil vastavalt lisale 1;
1.2. reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.


2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Lisa 1  REKLAAMIMAKSU MÄÄRUS
[ - jõust. 01.01.2011]

Lisa 2  REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

/otsingu_soovitused.json