ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kullamaa vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Kullamaa vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2015, 4

Kullamaa vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 12.06.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 22² lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Kullamaa vallas.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) üür – kuni 1 euro ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1 euro ühe ruutmeetri kohta;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 0,70 eurot ühe ruutmeetri kohta;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 3 m³ pereliikme kohta kuus vastavalt kehtivatele hindadele;
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
- kaugkütte puhul mitte rohkem kui 2,50 eurot m² kohta kuus;
- elektrikütte ja kerge kütteõliküttega lokaalse keskkütte puhul mitte rohkem kui 3 eurot m² kohta kuus;
- tahkekütusega lokaalse keskkütte, tahkekütuse- ja puukütte puhul mitte rohkem kui 2 eurot m² kohta kuus;
 6) tarbitud elektrienergia kulu:
-ühe liikmelise pere kohta kuus 180 kWh;
-kahe liikmelise pere kohta kuus 210 kWh;
-kolme liikmelise pere kohta kuus 240 kWh;
-nelja liikmelise pere kohta kuus 270 kWh;
-alates viiendast liikmest lisandub igaliikme kohta kuus 15 kWh.
 7) tarbitud majapidamisgaas – 1-3 elanikuga pere kohta 4 ballooni (a 17 kg) aastas, neljast ja enam elanikke pere kohta 6 ballooni (a 17 kg) aastas esitatud kuludokumentide alusel;
 8) maamaksukulu – 0,13 eurot m² kohta kuus;
 9) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud vastavalt kasutatavale eluruumile – 0,20 eluruumi ühe ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu arvestatakse tegelike kulude järgi;
 11) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub maksedokumentide alusel.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kullamaa Vallavolikogu 26.02.2010.a. määrus nr. 9 „Kullamaa Vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“.

 (2) Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt 01. juunist 2015.a.

Einar Pärnpuu
Vallavolikogu esimees