Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 10

Narva Linnavalitsuse 11.01.2017 määruse nr 4 „Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 13.06.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse §-le 30 lg 1 p 3 ja haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel

§ 1.  Määruse muutmine

 (1) Määruse § 1 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks

 (2) Määruse § 1 lõige 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
 1) Linnamajandusamet:

5) Korrakaitse teenistuse jurist-korrakaitse juht, peaspetsialist ja vanemspetsialistid - kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-des 662 ja 663, liiklusseaduse §-des 241, 261 ja 2611–2615 ,ühistranspordiseaduse §-des 85–91, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151, karistusseadustiku §-des 261 lg 1,3 ja 262, 372 lg 1 ja 3, 279, 280 lg 1 ja 3, 282, pakendiseaduse §-des 29, 30, alkoholiseaduse §-des 53-72, tubakaseaduse §-des 39-50, looduskaitseseaduse §-s 71, 73, 74, jäätmeseaduse § 120–12611, ruumiandmete seaduse1 § 79, ehitusseadustiku1 §-des 134–140, , tarbijakaitseseaduse §-des 68-69, reklaamiseaduse §-des 33–35 välireklaami nõuete rikkumise korral, kaubandustegevuse seaduse §-des 26 ja 29, väärismetalltoodete seaduse §-s 48 sätestatud väärteod ning ka teised väärteod, mille kohtuväliseks menetlejaks on linnavalitsus.

§ 2.  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json