ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 11

  Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030

  Vastu võetud 13.06.2018 nr 10
  jõustumine 01.07.2018

  Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus“ § 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada "Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030" järgnevalt:

  1) lisa 1 - Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030;
  2) lisa 2 - skeemid.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 12. veebruari 2014 määrus nr 2 "Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014–2026" (RT, 14.02.2014, 22).

  § 3.  Määrus jõustub 2018 aasta 1. juulil.

  Ülo Tulik
  volikogu esimees

  Lisa 1 Võru linna ühisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018–2030

  Lisa 2 Skeemid