HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Voore Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine

Voore Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2018, 26

  Voore Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 07.06.2018 nr 15

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja Mustvee valla põhimääruse § 37 lg 9 alusel.

  § 1.   Kinnitada Voore Põhikooli arengukava aastateks 2018-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Koolil jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja valla eelarve rahalistele võimalustele.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Jüri Morozov
  Vallavanem

  Daisy Utsar
  Vallasekretär

  Lisa Voore Põhikooli arengukava 2018-2020

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json