HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Tõruke arengukava kinnitamine

Lasteaed Tõruke arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2019, 11

  Lasteaed Tõruke arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 11.06.2019 nr 17

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91; Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“; Rae Vallavolikogu 01. novembri 2017 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” ja Lasteaed Tõruke direktori Epp Puströmi taotluse 21.05.2019 nr 10-1.1/4240 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lasteaed Tõruke arengukava 2019 – 2022 vastavalt lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json