Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 24.01.2019 määruse nr 2 „Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmine”

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 1

Paide Linnavolikogu 24.01.2019 määruse nr 2 „Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmine”

Vastu võetud 11.06.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja 11alusel.

§ 1.   Muudetakse Paide Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 määrust nr 2 „Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029“ ja kinnitatakse „Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029“ uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

Lisa Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json