Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 vastuvõtmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 3

Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lääneranna valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääneranna valla jäätmekava aastateks 2020–2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Hanila Vallavolikogu 08. juuni 2016. a määrus nr 42 "Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine";
  2) Lihula Vallavolikogu 26. mai 2016. a määrus nr 6 "Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine";
  3) Koonga Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a määrus nr 5 " Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine“;
  4) Varbla Vallavolikogu 22. märtsi 2017. a määrus nr 32 " Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava 2017-2021“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla jäätmekava 2020-2025
25.06.2020 09:24
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisas, sõna "protsent" asendatud % märgiga Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Lääneranna 22.06.2020 taotlsut nr 2020/15-4/1151-

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json