Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.06.2020, 45

2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 9

Käesolev määrus on koostatud võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 ja Tõrva Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 23 „Tõrva valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvi 11 ja 12 ning vallavalitsuse poolt koostatud lisaeelarve eelnõud.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva valla 2020.aasta lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1 järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 247 056,00 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 107 056,00 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -140 000,00 eurot;
  4) põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas 247 056 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

Lisa 1 2020.a lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json