HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Õie Lasteaia arengukava kinnitamine

Õie Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 19.07.2019, 2

  Õie Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 10.07.2019 nr 19

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91; Rae Vallavalitsuse 16. detsembri 2014 määruse nr 29 „Rae valla haridusasutuse arengukava kinnitamise kord“; Rae Vallavolikogu 01. novembri 2017 otsuse nr 14 “Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele” ja Õie Lasteaia direktori Eda Murd 02.07.2019 taotluse alusel.

  § 1.   Kinnitada Õie Lasteaia 2019 – 2022 vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Helle Semmel
  jurist valllasekretäri ülesannetes

  Lisa Lisa 1

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json