Teksti suurus:

Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2014
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2014, 6

Põlva valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 13.08.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 5. mai 2014. a määruse nr 1-2/27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 6 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põlva valla 2014. aasta eelarve lisa 3 muutmine

  Muuta Põlva Vallavolikogu 12. märtsi 2014. a määruse nr 1-2/17 "Põlva valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine" lisa 3 "Põlva valla 2014. aasta investeeringud" vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2014. aasta eelarve lisa 3 "Põlva valla 2014. aasta investeeringud" muutmine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json