Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.1996
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2013, 16

Tänava- ja muude kohanimede andmine ning muutmine kesklinnas

Vastu võetud 12.04.1996 nr 26
jõustumine 12.04.1996

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna Kesklinna Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata olemasolevatele, seni nimetutele tänavatele nimed alljärgnevalt:
1.1 Katariina käik - kulgeb Vene tn 12 ja 14 vahelt kuni Müürivahe tn 35-ni;
1.2 Bremeni käik - ühendab Vene ja Uut tänavat Bremeni torni juures;
1.3 Kai tänav - Sadama tänavast lõuna poole jääv paralleeltänav;
1.4 Juhan Kunderi põik- kulgeb J.Kunderi tn 24 juurest kuni Tartu mnt 53-ni.
2. Määrata planeeritud ja ehitatavale Lootsi tänava lisaharule nimeks Lootsi tänav.
3. Muuta Väike-Kiire tänava nimi ja määrata uueks nimeks Kiire tänav.
4. Ennistada Tallinna tänavate nimistusse Uue Maailma ja Kristiine tänava vahel taastatava ajaloolise Kesk-Luha tänava nimi.
5. Määrata olemasolevatele, seni nimetutele haljasaladele ja muudele kohtadele nimed alljärgnevalt:
5.1 Asso õu - Müürivahe tn 12, Assauwe torni juures;
5.2 Falgi õu - Toompuiestee 18 juures, avatud vaatega Falgi teele;
5.3 Lembitu park - Lembitu, Vambola, A.Lauteri ja Kauka tn vahel;
5.4 Vaikne park - Vaikse, Magasini, Tare ja Kodu tn vahel;
5.5 Vana-Lõuna haljak - Vana-Lõuna ja Pärnu mnt vahel.
6. Muuta kesklinna kohanimed alljärgnevalt:

 Senine nimi:     Uus nimi:
 6.1 Vabastajate väljak   - Tõnismäe haljak;
 6.2 Pioneeride väljak   - Politseiaed;
 6.3 Komsomoli väljak   - Uue Maailma haljak.


7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata 10. maiks 1996 Väike-Kiire tänaval asuvale üksikkrundile uus aadress, lähtudes punktis 3 sätestatust.
8. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide valmistamine ja paigaldamine:
8.1 määruse punktidega 1 ja 3 nimetatud tänavatel 30. juuniks 1996;
8.2 määruse punktides 2 ja 4 nimetatud tänavatel nende väljaehitamise ajaks.
9. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 20. juuli 1984 otsuse nr 320 punkt 3, millega määrati Rahvaste Sõpruse pargi nimi Pirita tee, Mäe tänava, lauluväljaku ja Maarjamäe lossi territooriumi vahelisele maa-alale.
10. Käesoleva määruse punktidega 2, 4 - 6 ja 9 määratud, muudetud, ennistatud ja tühistatud kesklinna kohanimed jõustuvad määruse vastuvõtmise ajast ning punktidega 1 ja 3 määratud ja muudetud nimed 01. juulist 1996.
11. Määrus avaldada ajalehtedes "Õhtuleht" ja "Vetshernie Vesti".
12. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Jaak Tamm
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär