ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2031
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 1

Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

Vastu võetud 11.09.2019 nr 15
jõustumine 01.10.2019

Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus“ § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031 järgnevalt:
  1) Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031 vastavalt lisale 1;
  2) Ühisveevärgi asendiplaan vastavalt lisale 2;
  3) Ühiskanalisatsiooni asendiplaan vastavalt lisale 3;
  4) Sademe- ja drenaažirajatiste asendiplaan vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. juuni 2018 määrus nr 10 "Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2018–2030" (RT IV, 19.06.2018, 11).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Ülo Tulik
volikogu esimees

Lisa 1 Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031

Lisa 2 Ühisveevärgi asendiplaan

Lisa 3 Ühiskanalisatsiooni asendiplaan

Lisa 4 Sademe- ja drenaažirajatiste asendiplaan

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json