Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 11

Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

Vastu võetud 12.09.2019 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Tartu Linnavolikogu 17. märtsi 2016. a määruses nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" tehakse järgmised muudatused:

 
 1) paragrahvi 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) eluruumi üldpinnaga üle 33 m2 üür kuni 8,00 eurot 1 m2 kohta kuus;";
 2) paragrahvi 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) eluruumi üldpinnaga kuni 33 m2 üür kuni 9,00 eurot 1 m2 kohta kuus;";
 3) paragrahvi 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot 1 m2 kohta kuus;";
 4) paragrahvi 2 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu kuni 1,50 eurot 1 m2 kohta kuus;".

§ 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json