Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Viimsi vallas

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 15

Tunnustamise kord Viimsi vallas

Vastu võetud 10.09.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 lõike 6 ja Viimsi valla põhimääruse § 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt välja antavate tunnustusavalduste liigid, kirjeldused ning tingimused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Viimsi valla tunnustusavaldused on:
  1) Viimsi valla aukodanik
  2) Viimsi valla elutööpreemia
  3) Autasu Viimsi Vaal
  4) Autasu Viimsi Vaalapoeg
  5) Aasta haridustöötaja
  6) Aasta haridustegu
  7) Õpilaste ja õpetajate tunnustamine
  8) Aasta haridusvaldkonna toetaja
  9) Aasta kultuuripreemia
  10) Aasta spordipreemia
  11) Aasta noorsootöö auhind
  12) Noorte toetamine ja tunnustamine
  13) Aasta ettevõtlustegu
  14) Aasta keskkonnategu
  15) Aasta sotsiaalvaldkonna tegu
  16) Kaunis kodu
  17) Aasta pere
  18) Aasta küla
  19) Külavanema märgi üleandmine
  20) Viimsi vallavalitsuse tänukiri
  21) Märkamine

  (2) Tunnustamise sisu lühikirjeldus ja protsess on kirjeldatud määruse lisas 1.

  (3) Ettepanekud tunnustusavalduste andmiseks esitatakse vallavalitsusele registreerimiseks dokumendiregistrist.

  (4) Kultuuri- ja spordivaldkonnas laekunud ettepanekud saadetakse enne vallavalitsuse komisjoni otsuse vastuvõtmist seisukoha saamiseks volikogu kultuuri- ja spordikomisjonile, kes võib muuhulgas teha vajadusel täiendavaid ettepanekuid tunnustusavalduste alamkategooriate loomiseks.

  (5) Arvestuse pidamist väljaantud tunnustuste ja tänukirjade üle korraldab vallasekretär.

  (6) Taotlusvormid kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (7) Rahaliste tunnustuste ja preemiate summad kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks järgmised Viimsi vallavolikogu määrused:
  1) "Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord“ vastu võetud 13.12.2016 nr 37.
  2) "Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“ vastu võetud 27.10.2015 nr 18.
  3) "Viimsi valla kultuuri- ja spordi aastapreemia ja elutööpreemia statuut“ vastu võetud 24.11.2015 nr 20.

  (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2019.

  (3) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json