Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ vastuvõtmine

„Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2020, 1

„Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ vastuvõtmine

Vastu võetud 27.08.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 42 lõike 1, § 43 lõike 1, § 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Meremäe Vallavolikogu 06.02.2015 määrust nr 7 „“Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020“ vastuvõtmine“ rakendatakse kuni „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ jõustumiseni.

  (2) Värska Vallavolikogu 27.09.2012 määrust nr 11 „“Värska valla jäätmekava 2012-2021“ kinnitamine“ rakendatakse kuni „Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025“ jõustumiseni.

  (3) Jäätmekava avaldatakse Setomaa valla veebilehel.

  (4) Jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate Võru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json