HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2023-2026 kinnitamine

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2023-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2026
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2023, 1

Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2023-2026 kinnitamine

Vastu võetud 11.09.2023 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määruse nr 186 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise kord” § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava õppeaastateks 2023 - 2026 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2023. a.

Virve Linder
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

Lisa Kohtla-Järve Lasteaia Pääsuke arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json