Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Veoautode liiklemine Jõhvi linnas

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 19

Veoautode liiklemine Jõhvi linnas

Vastu võetud 16.10.2012 nr 19

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja liiklusseaduse § 12 lõike 1 ja lg 3 punkti 3 alusel eesmärgiga vältida Jõhvi linnatänavate kahjustamist, tagada liiklejatele ohutust ning tagada rahvatervise seaduse tähenduses Jõhvi linna elukeskkonda.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib veoautode, registrimassiga üle 8 tonni ning suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste autode, liiklemise Jõhvi linna territooriumil.

§ 2.   Liikluskeelu kehtestamine

  (1) Keelata alaliselt kogu Jõhvi linna territooriumil veoautode, registrimassiga üle 8 tonni, liiklemine.

  (2) Paigaldada Jõhvi linna sissesõiduteedele liiklusmärgid 313a „Veoauto sõidu keeld” tonnide arvuga 8, koos lisatahvliga 891b “välja arvatud Jõhvi Vallavalitsuse kirjaliku loaga”.

  (3) Lubada veoautodele, registrimassiga üle 8 tonni, keelumärgi 313a mõjupiirkonnas liigelda erandkorras vastava liiklemisloa olemasolul.

§ 3.   Liiklemisloa taotlemine ja väljastamine

  (1) Vormikohane liiklemisloa taotlus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele.

  (2) Liiklemislubade väljastamise tagab vallavalitsus abivallavanema kaudu majanduse alal. Liiklemisluba väljastatakse taotlejale liiklemiseks kindlatel tänavatel, konkreetse auto kohta, tähtajaga kuni üks (1) aasta.

  (3) Liiklemisluba (Lisa 2) annab selle omanikule õiguse liigelda liiklusmärgi 313a mõjupiirkonnas liiklusloal märgitud tänavatel ning liiklusloal sätestatud ajavahemikus.

§ 4.   Liiklemisloa vormide kinnitamine

  Kinnitada liiklemisloa taotluse (Lisa 1) ja vallavalitsuse poolt väljastatava liiklemisloa (Lisa 2) vormid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2012.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

Lisa 1 Liiklemisloa taotlus

Lisa 2 Liiklemisluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json