Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 20

Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 17.11.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse euro kasutusele võtmise seaduse paragrahvi 5 lõigete 1 ja 2 ning Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse paragrahvi 9 alusel.

§ 1.  Hindade kehtestamine

 (1) Kehtestada Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hinnad

 (2) must-valge koopia
 1) A4 ühepoolne 0,06;
 2) A4 kahepoolne 0,13;
 3) A4 ühepoolne pilt 0,09;
 4) A3 ühepoolne 0,13;
 5) A3 kahepoolne 0,26;
 6) A3 ühepoolne pilt 0,64.

 (3) printeri väljatrükk
 1) A4 ühepoolne 0,10;
 2) A4 kahepoolne 0,13;
 3) A4 ühepoolne pilt 0,32;
 4) A3 ühepoolne 0,16;
 5) A3 kahepoolne 0,32;
 6) A3 ühepoolne pilt 0,64.

 (4) ruumide üüri (loengute vms pidamiseks) tunnihinnad
 1) näituse saal 3,20;
 2) lugemissaal 6,39.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 03.oktoobri 2007. a. määrus nr 23 „Järvakandi Aleviraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine“.

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär