ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingu vormi ja tingimuste ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine

Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingu vormi ja tingimuste ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 21

Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingu vormi ja tingimuste ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine

Vastu võetud 02.11.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2, võlaõigusseaduse paragrahvi 272 lõike 4 punkti 4, elamuseaduse paragrahvi 8 ning Järvakandi Vallavolikogu 27.10.2010 määruse nr 14 "Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord “ paragrahvi 5 lõike 2, paragrahvi 8 lõigete 2 ja 5 ning paragrahvi 13 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi valla omandis olevate eluruumide üürile andmise vormid järgnevalt:
 1) Munitsipaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 1;
 2) Munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 2;
 3) Munitsipaaleluruumi üleandmise akti vorm vastavalt lisale 3;
 4) Munitsipaaleluruumi vastuvõtmise akti vorm vastavalt lisale 4;
 5) Munitsipaaleluruumi taotlemise avalduse vorm vastavalt lisale 5:
 6) Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamise avalduse vorm vastavalt lisale 6.

§ 2.  Vormide kasutamine

  Järvakandi vallale kuuluvate eluruumide üürile andmisel on eluruumide valitseja kohustatud sõlmima üürilepingud, kasutades eelmises paragrahvis kinnitatud vorme.

§ 3.  Üürilepingu tingimused

  Paragrahvi 1 punktis 2 kinnitatud tingimusi kohaldatakse vastavate eluruumide üürile andmisel üürilepingu tingimustena.

§ 4.  Vormide kohandamine

  Eluruumi üleandmise akti vormi ja eluruumi vastuvõtmise akti vormi on lubatud kohandada lähtuvalt eluruumi tehnilistest omadustest.

§ 5.  Varasemate lepingute vorminõuetega kooskõlla viimine

  Üürilepingud, mis on sõlmitud enne käesoleva määruse kehtima hakkamist, viiakse kehtestatud nõuetega kooskõlla 6 (kuue) kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 8. novembrist 2010.a

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär

Lisa 1 Üürileping

Lisa 2 Üürilepingu tingimused

Lisa 3 Üleandmise akt

Lisa 4 Vastuvõtmise akt

Lisa 5 Avaldus

Lisa 6 Üürilepingu pikendamise avaldus